Ýaş alymlar geňeşi

Institumyzyň içindäki Ýaş alymlar gurnagynyň ylmy işleri, innowasion täzeçillikleri barada gyzyklan.

gör

Täzelikler

Ýurdumyzda hem-de dünýäde bolup geçýän täzeliklerden, täze tehnologiýalardan habardar bolup bilersiňiz.

gör

Bäsleşikler

Institumyzda geçirilýän ýaryşlardan, bäsleşiklerden guramaçalyk çärelerinden habardar bolup bilersiňiz.

gör

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň resmi Web sahypasyna hoş geldiňiz!

0
fakultet
0
hünär
0
mugallym
0
talyp