Ýaş alymlar geňeşi

Institutymyzyň içindäki Ýaş alymlar gurnagynyň ylmy işleri, innowasion täzeçillikleri barada gyzyklan.

Giňişleýin

Täzelikler

Ýurdumyzda hem-de dünýäde bolup geçýän täzeliklerden, täze tehnologiýalardan habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin

Bäsleşikler

Institutymyzda geçirilýän ýaryşlardan, bäsleşiklerden guramaçalyk çärelerinden habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin
Image
Biz barada

Bilim ulgamymyz indiki nesle ylham berýär.

2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Täze IT ýokary okuw mekdebi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryny sanlylaşdyrmak üçin programmalary işläp taýýarlaýan we sanly enjamlar bilen üpjün&c...

Giňişleýin

Hünärler

Biz bilen habarlaşyň

00

Fakultet

Hünär

00

Mugallym

00

Talyp

Soňky täzelikler

  • 19/11/2022
  • 101

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda «Ýokary matematika» dersi boýunça geçirilen ders bäsleşiginiň netijeleri

2022-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Ýokary matematika» dersi boýunça geçirilen ders bäsleşiginiň netijeleri

Doly oka →

  • 04/11/2022
  • 65

Uniwersiadanyň çäklerinde

«Türk­me­nis­tan – ru­hube­lent­li­giň we sag­dyn­ly­gyň ýur­dy» at­ly XII uni­wer­sia­da do­wam ed­ýär. Bu ýa­ryş­la­ryň çäk­le­rin­de gu­ra­lan ýe­ňil at­leti­ka­nyň uzyn­...

Doly oka →
  • 04/11/2022
  • 84

BILIM ÖZGERTMELERINIŇ BATLY GADAMLARY

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Galky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­myz­da ýaş ne­sil­le­re be­ril­ýän bi­li­miň hi­li kä­mil­leş­di­ril­ýär...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.