Bäsleşik

  • 25/01/2022
  • 69

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty surat bäsleşiginiň netijelerini jemledi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty tarapyndan yglan edilen "Türkmenistan - bitaraplyk ýurdy" surat bäsleşiginiň netijeleri jemlendi. Bu barada "Bitarap Türkmenistan" gazetinde habar berildi.

Bäsleşik iki derejeli talyplaryň arasynda - žurnalistika hünärmenleri we beýleki dersler boýunça geçirildi.

...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.