Talyplarynyň arasynda geçirilýän XII Uniwersiadanyň ýaryşlary giň gerime eýe bolýar

  • Baş sahypa
  • Täzelikler
  • Talyplarynyň arasynda geçirilýän XII Uniwersiadanyň ýaryşlary giň gerime eýe bolýar
Image
  • 26/11/2021
  • 626

Talyplarynyň arasynda geçirilýän XII Uniwersiadanyň ýaryşlary giň gerime eýe bolýar

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy bilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly şygar bilen geçirilýän XII Uniwersiadanyň ýaryşlary giň gerime eýe bolýar. Ýaryşlaryň tamamlanan futbol bäsleşigi toparçalardaky duşuşyklar Türkmen döwlet medeniýet institutynyň hem-de Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň sport toplumlarynda, ýarym final we final oýunlary paýtagtymyzyň «Aşgabat» köpugurly stadionynda geçirildi. Ýaryşda 1-nji orna Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň «Talyp sporty», 2-nji orna Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň «Kerwen», 3-nji orna bolsa Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Nesil» toparlary mynasyp boldular.

Ähli hukuklary goralan.