Hyýaly sungat- sosial media

Image
  • 22/11/2021
  • 787

Hyýaly sungat- sosial media

Hyýaly sungat  chat platformasynda talyplar öz aralarynda gyzykly maglumatlary paýlaşyp, dersler bilen baglanşykly meseleleri bilelikde çözüp, öz taýýarlan makalalaryny paýlaşyp, bilim derejelerini has hem kämilleşdirip bilýärler. Mundan başga-da, öz aralarynda wideo, ses, faýl, surat ýaly maglumatlaryň alyş-çalşygny amala aşyryp bilýärler. Platformada ulanyjylaryň mümkinçiliklerine görä  star, hot, pro, vip ýaly dürli görnüşler bar. Ulanyjylar giň mümkinçilikden peýdalanmak üçin platformada maglumatlary, makalalary, täzelikleri yzygiderli  paýlaşmaly ýagny , platformany has işjeň ýagdaýda ulanmaly.

Ähli hukuklary goralan.