ÝAŞLAR!

Image
  • 20/10/2023
  • 180

ÝAŞLAR!

Be­len­de gö­te­riň yk­ba­lyn hal­kyň, Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar! Aý deý şug­la sa­çyň, Gün ýa­ly ýal­kym, Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar! «Ha­tar­da ner bol­sa ýük ýer­de gal­maz», Pen­jäň­de ere­sin top­rak­lar, daş­lar, Kal­by gor­ly ýig­diň ba­dy pe­sel­mez, Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar! Türk­men sarsmaz binýat-gala öw­rü­ldi, Bir sup­ra­da taý­ýar ky­lyn­ýar aş­lar... Pe­der­ler­den nus­ga alan şir bo­lar, Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar! Bu gün türk­men çyk­dy uly dünýäge, «Gö­wün­ler, ýü­rek­ler, bir bo­lup baş­lar...», Gö­rog­ly deý do­gum bo­luň dur­şu­na, Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar! Söýerler dutary, söýerler sazy, Bu toprakda dünýä inen gardaşlar. Ýatladar açylan gülleri, ýazy, Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar!

Ähli hukuklary goralan.