"Web taslama-2021" ady bilen Web saýtlary işläp taýýarlamak boýunçageçiriljek bäsleşigiň DÜZGÜNNAMASY
*Bellik: Bäsleşik toparlaýyn usulda geçiriler.

Hasaba alyş sahypasy